Accademia solidària

Hi ha moltes iniciatives d’ACCADEMIA ITALIANA DJ™ enfocades a millorar l’entorn social, la vida d’aquells més desafavorits, el medi ambient i a projectes per al desenvolupament de la creativitat en contextos i territoris problemàtics.

Accademia Care

El projecte ACCADEMIA CARE, presentat oficialment l’any 2015, està pensat per a aquells que, per diverses raons, no han tingut l’oportunitat d’expressar la seva creativitat; a l’acadèmia trobaran ajuda i la verdadera possibilitat de realitzar-se artísticament. ACCADEMIA ITALIANA DJ™ tindrà places disponibles a tots els cursos, classes personalitzades i organitzarà cursos dedicats a l’ACCADEMIA CARE, sense cap cost per als alumnes.

La finalitat de les classes és que els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics de la professió de DJ i PRODUCTOR musical, de la mà d’experts altament qualificats.

Les sol·licituds poden ser enviades, per correu electrònic, al llarg de l’any per part d’ONGs, cooperatives sense afany de lucre, cases d’acolliment, serveis socials o iniciatives privades o de particulars que coneguin una situació i creguin important comunicar-nos-la per a que la tinguem en compte. No es podran acceptar auto candidatures per part dels sol·licitants.

Tenen dret a aquestes places els majors de 14 anys, homes i dones, sense distinció cultural ni religiosa i/o d’estatus social.

Tot i que la missió i la intenció és poder acceptar el nombre més elevat de persones possibles, lamentablement, el nombre de places disponibles és limitat i no serà viable acceptar totes les candidatures presentades.

IMPORTANT

El projecte ACCADEMIA CARE no està finançat per cap entitat governamental, es tracta d’una iniciativa autofinançada per ACCADEMIA ITALIANA DJ™ i els seus socis que li aporten valor gràcies al seu temps, disponibilitat i esforços.

Als alumnes d’ACCADEMIA CARE no se’ls exigirà cap tipus d’aportació econòmica. Tots aquells que vulguin col·laborar i aportar el seu gra de sorra a través de donacions, serà benvingu

Accademia i el medi ambient

ACCADEMIA ITALIANA DJ™ només utilitza paper ecològic i tintes de baix impacte mediambiental, per a la producció dels suports de publicitat i promoció, amb l’objectiu d’afavorir l’entorn en el que vivim.